Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Richard Wolff - Η κρίση στην Ευρώπη βαθαίνει και μετασχηματίζεται από οικονομική σε πολιτική! Απέτυχαν τα προγράμματα λιτότητας.

Οι διαδηλωτές δηλώνουν: "Η οικονομική κρίση δεν θα πληρωθεί από τις μάζες των ανθρώπων που δεν ευθύνονται για την παραγωγή της και  που υποφέρουν ήδη οδυνηρά τις συνέπειές της"